Privacyverklaring

Wij hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. In deze privacyverklaring willen wij u daarom informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens als bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming van de EU is de SYNformulas GmbH, Am Haag 14, 82166 Gräfelfing, Duitsland.
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

SYNformulas GmbH
Am Haag 14, 82166 Gräfelfing, Duitsland
Tel.: +49 (0)89 7879790-100  Fax: -58
E-mail: privacy@synformulas.com

Functionaris voor gegevensbescherming:
SPIRIT LEGAL Fuhrmann Hense Partnerschaft von Rechtsanwälten
Rechtsanwalt und Datenschutzbeauftragter
Peter Hense

Postadres:
Functionaris voor gegevensbescherming
c/o FUTRUE GmbH, Am Haag 14, 82166 Gräfelfing, Duitsland

Contact via het versleutelde online formulier: neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming

Verzamelen van algemene informatie

Als u gebruik maakt van onze website, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server-logfiles) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetserviceprovider, e.d.  Het gaat hierbij uitsluitend om informatie die geen nadere details over uw persoon bevat.  Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde inhoud van webpagina's correct weer te geven en is bij gebruik van het internet verplicht. Anonieme informatie van deze aard wordt door ons statistisch geanalyseerd om onze website en de daarachter liggende techniek te optimaliseren.

Contactopname: Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres en alle andere gegevens die u ons bij contactopname via e-mail of contactformulier verstrekt.

De door u bij contactopname verstrekte gegevens worden voor de verwerking van de aanvraag en voor mogelijke verdere vragen bewaard. De rechtmatigheid van deze verwerking is gebaseerd op de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Wij zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen, veilig bewaren en niet aan derden doorgeven.

Gebruik van cookies

Net als vele andere websites gebruiken wij cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw IP-devices (laptop, tablet, smartphone, pc etc.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.  Dit stelt ons in staat om bepaalde gegevens te verkrijgen, zoals het IP-adres, de gebruikte browser en het besturingssysteem. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of om virussen over te brengen naar een computer. We kunnen de informatie in cookies gebruiken om de navigatie voor u te vergemakkelijken en om onze webpagina's correct weer te geven.

In geen geval zullen de gegevens die wij verzamelen worden doorgegeven aan derden of worden gekoppeld aan persoonlijke gegevens zonder uw toestemming. Als u ons toestaat om cookies te gebruiken via de instellingen van uw browser of als u toestemming geeft, kunnen de volgende cookies worden gebruikt op onze websites: Matomo

Voor zover deze cookies gevolgen kunnen hebben voor de persoonsgegevens, informeren wij u hierover in de volgende paragrafen.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat individuele functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

U kunt individuele cookies of de gehele cookielijst verwijderen via de instellingen van uw browser. U ontvangt ook informatie en instructies over het verwijderen van deze cookies of het blokkeren van de opslag ervan op voorhand. Afhankelijk van de aanbieder van uw browser vindt u de nodige informatie onder de volgende links:

We gebruiken ook verplichte cookies. Deze cookies zijn nodig voor de basisfuncties van de website. Bijvoorbeeld bij het instellen van persoonlijke privacy-instellingen, het inloggen of het invullen van formulieren. Het gebruik van verplichte cookies vereist geen toestemming van de gebruiker en kan niet worden uitgeschakeld.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw eventuele persoonsgegevens bij het verzenden te waarborgen, gebruiken wij de overeenkomstig de nieuwste stand van techniek coderingsprocedures (bijvoorbeeld SSL) via HTTPS.

Verwijderen resp. blokkeren van gegevens

Wij houden ons aan de principes van het vermijden van gegevens en het spaarzaam omgaan met gegevens . Wij slaan uw persoonsgegevens slechts zolang op als ze nodig zijn om de hier genoemde doeleinden te vervullen of voor zo lang als dit in de door de wetgever vastgestelde verschillende bewaringstermijnen is voorgeschreven. Na het wegvallen van het betreffende doeleinde resp. het verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

or geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Geïntegreerde YouTube-video‘s

Op enkele van onze websites worden YouTube-video's geïntegreerd. Deze plug-ins worden beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een pagina met een YouTube-plug-in bezoekt, komt een verbinding met de servers van Youtube tot stand. Daarbij wordt aan Youtube meegedeeld welke pagina‘s u bezoekt. Wanneer u bij uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toevoegen.  U kunt dit verhinderen door vooraf uit uw YouTube-account uit te loggen.

Als een Youtube-video wordt gestart, gebruikt de adverteerder cookies die aanwijzingen over het surfgedrag verzamelen.

Wie het opslaan van cookies voor het Google-programma heeft gedeactiveerd, hoeft ook bij het bekijken van Youtube-video‘s zulke cookies niet te verwachten. Youtube plaatst echter ook in andere cookies niet-persoonsgebonden gebruiksinformatie.  Als u dit wilt vermijden, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij ‘Youtube‘ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Gebruik van Facebook Pixel (Tracking & Conversion Cookies)

Facebook-cookies stellen Facebook in staat om onze advertenties op Facebook, zogenaamde "Facebook-advertenties", alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die onze website hebben bezocht, met name diegenen die interesse hebben getoond in ons online aanbod. Facebook-cookies maken het mogelijk om na te gaan of een gebruiker naar onze website is doorgestuurd en/of een conversie heeft plaatsgevonden nadat hij op onze Facebook-advertenties heeft geklikt.

Als u met uw gebruikersaccount bij Facebook bent ingelogd, wordt het bezoek aan ons online-aanbod in uw gebruikersaccount genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij daaruit geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. Deze gegevens kunnen echter door Facebook worden gekoppeld aan uw gebruikersaccount aldaar. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Facebook door het gebruik van Facebook Pixel verzamelt. Facebook ontvangt de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u een gebruikersaccount bij Facebook hebt en geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Zelfs als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat Facebook uw IP-adres en mogelijk andere identificerende kenmerken te weten komt en opslaat.

Het verwerkingsbedrijf is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Het is echter niet uitgesloten dat Facebook ook in de VS persoonsgegevens verwerkt. De VS is een land dat geen passende bescherming biedt voor persoonsgegevens in de zin van EU-verordening 2016/679. Dit houdt onder meer in dat overheidsinstanties in de VS het recht kunnen hebben om uw gegevens in te zien zonder dat er doeltreffende rechtsmiddelen voorhanden zijn.

Uw IP-adres, apparaatgegevens en accountgegevens van sociale media worden verwerkt.

De rechtsgrondslag voor deze cookie is uw toestemming, die u ons mogelijk hebt gegeven via onze cookie toestemmingsbanner, Art. 6 (1) lit. a DSGVO. U kunt dit te allen tijde intrekken door de cookie-instellingen te wijzigen. Wij wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Hoe de Facebook-pixel voor reclamecampagnes wordt gebruikt, vindt u op: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

U kunt uw instellingen voor Facebook-advertenties wijzigen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen, mits u bent aangemeld bij Facebook.

Meer informatie over het gegevensbeleid van Facebook vindt u op https://www.facebook.com/policy.php.

Amazon Affiliate Programm

Deze website kan een deelnemer zijn aan het Amazon EU affiliate programma, dat is ontworpen om een middel voor websites te bieden om reclamevergoedingen te verdienen door het plaatsen van advertenties en links naar Amazon.co.uk. Amazon gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te volgen. Amazon kan onder andere herkennen dat u op de partnerlink op deze website hebt geklikt.

Zie voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon het privacybeleid van het bedrijf: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

AWIN partnerprogramma

Wij gebruiken onderdelen van het affiliate netwerk AWIN op deze website. AWIN is een Duits affiliate netwerk en dient als interface tussen merchants en verkooppartners (zogenaamde affiliates). De werkmaatschappij van AWIN is AWIN AG, Landsberger Allee 104 BC, 10249 Berlijn, Duitsland. AWIN plaatst een cookie op het systeem van de betrokkene. De AWIN tracking cookie slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. dat van de partner die de potentiële klant doorverwijst, alsmede het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die via het affiliate netwerk worden verwerkt.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van de desbetreffende instelling van de gebruikte browser en zich zo definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat AWIN een cookie plaatst op het informaticasysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door AWIN geplaatste cookies te allen tijde worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van AWIN zijn te vinden op https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.

Google Tag-Manager

De website maakt gebruik van de Tag Manager van Google Inc. Door deze dienst te gebruiken, kunnen tags, triggers en variabelen worden geïntegreerd en beheerd via een webinterface. Google's tag manager plaatst geen cookies. Bovendien verzamelt de tool geen persoonsgegevens. De afgespeelde tags worden gebruikt om marketing- en trackingtools te controleren en af te spelen. Deze tags kunnen echter onder bepaalde omstandigheden gegevens verzamelen en doorsturen. Dit vereist echter de actieve toestemming van de gebruiker. De verzamelde gegevens kunnen ook buiten de EU worden opgeslagen en verwerkt.

Google Ads Conversion-Tracking & Remarketing

Deze website maakt gebruik van de Google Ads-service en de conversietracking- en remarketingfuncties van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna "Google"). Wij gebruiken deze dienst om reclame te maken voor onze pagina's en diensten op het internet. Met behulp van deze functies kunnen wij ons aanbod beter afstemmen op de gebruiker. Met conversietracking registreren wij acties die de gebruiker op onze website uitvoert. Zo kunnen wij herkennen of de gebruiker op een bepaalde advertentie heeft geklikt en vervolgens een "conversie" heeft uitgevoerd (bijv. klikken op een knop, bestellen, registreren, enz.). Zodra de gebruiker een actie uitvoert op deze website, wordt dit geteld als een conversie en plaatst Google een cookie om deze actie te markeren. De cookies hebben een duur van 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren.

Toestemming kan hier worden ingetrokken:
https://adssettings.google.de/
https://optout.aboutads.info/
https://support.google.com/ads/answer/7395996

Deze site gebruikt ook de remarketingfunctie van Google. Deze functie wordt gebruikt om websitebezoekers op interesse gebaseerde advertenties binnen het advertentienetwerk van Google te tonen. Er wordt een cookie opgeslagen in de internetbrowser van de bezoeker, die het mogelijk maakt de gebruiker te herkennen wanneer deze websites bezoekt die verbonden zijn met het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties aangeboden krijgen die betrekking hebben op inhoud die de gebruiker eerder heeft bezocht op websites die actief gebruik maken van de Google Remarketing-functie.

Meer gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door de exploitant vindt u in de informatie over gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy. Daar kunt u ook de instellingen voor de bescherming van persoonsgegevens wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Microsoft Clarity

Deze website maakt gebruik van de Microsoft-dienst "Clarity". Microsoft Clarity maakt een nauwkeurigere analyse mogelijk van het gedrag van gebruikers bij het gebruik van deze website. Uit het aldus verkregen logboek kunnen mogelijke verbeteringen worden afgeleid. Daartoe worden de verzamelde gegevens overgebracht naar Microsoft Clarity en daar opgeslagen. De gebruikersanalyse is gebaseerd op gepseudonimiseerde gebruikersgegevens en volgt onder meer muis- en scrollbewegingen op deze website. Met het oog op gegevensbescherming zijn IP-maskering en pseudonimisering geactiveerd voordat de gegevens naar Microsoft worden verzonden. Er is ook een AV-contract gesloten met de provider.

Informatie over Clarity: https://clarity.microsoft.com
Privacybeleid: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Opt-out mogelijkheid: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out

Google Fonts (lokal)

Op deze website worden Google Fonts van Google Inc. gebruikt. Het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor de Europese juridische ruimte. De Google Fonts zijn lokaal geïntegreerd op deze website. Dit betekent dat er geen gegevens worden opgehaald van de servers van Google. Er is ook geen verbinding met Google via gegevensoverdracht of gegevensopslag. Op geen enkel moment worden gegevens doorgegeven aan Google Fonts, zelfs niet passief of op de achtergrond.

Doorsturen via (partner)links

Op onze websites hebben wij op sommige plekken links geplaatst om het u gemakkelijker te maken andere interessante websites te vinden. Door het aanklikken van de links wordt u slechts naar de desbetreffende websites doorgestuurd.  Persoonsgebonden gegevens worden niet doorgegeven. Bovendien verwijzen wij hierbij naar de actueel geldende privacyverklaringen van de betreffende websites, waarnaar u door het aanklikken van de links wordt doorgestuurd.  Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor derden.

Uw rechten op inzage, rectificatie, blokkering, verwijdering en weerlegging

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften heeft u het recht inzage van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen.  Eveneens heeft u het recht uw persoonsgegevens te rectificeren, beperken, blokkeren of, afgezien van de voorgeschreven gegevensopslag voor de zakelijke transactie, te verwijderen.  Verder heeft u het recht de verwerking die op grond van wettelijke voorschriften wordt uitgevoerd, te weerleggen. 

Hiervoor en voor en alle andere vragen over gegevensbescherming verzoeken wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.  De contactgegevens vindt u hieronder.

Los daarvan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder. 

Verder wijzen wij er op dat er geen automatische besluitvorming plaatsvindt (bijvoorbeeld een besluit over het rechtstreeks afsluiten van een contract door een computerprogramma).

Gebruik van Google Analytics 4

Om onze website optimaal af te stemmen op de interesses van de gebruiker, maken wij gebruik van "Google Analytics", een webanalysedienst van "Google" (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS; hierna: "Google" en "Google Analytics 4"). "Google Analytics 4" maakt gebruik van zogenaamde "cookies", die voor herkenningsdoeleinden op uw eindapparaat worden opgeslagen, alsmede van soortgelijke methoden voor het herkennen van eindapparaten, zoals trackingpixels, apparaatvingerafdrukken en programmeerinterfaces (bijv. API's en SDK's) om informatie van uw eindapparaat te verwerken. Hiertoe wordt een willekeurig gegenereerd identificatienummer (cookie-ID/apparaat-ID) toegewezen aan uw eindapparaat. Met behulp van deze technologieën verwerkt "Google" de gegenereerde informatie over het gebruik van onze website door uw eindapparaat, alsmede toegangsgegevens voor statistische analyse - bijv. het oproepen van een bepaalde webpagina, het aantal unieke bezoekers, in- en uitstappagina's, verblijftijd, klik-, veeg- en scrollgedrag, activering van knoppen, registratie voor de nieuwsbrief, bouncepercentage en soortgelijke gebruikersinteracties.

Daartoe kan ook worden vastgesteld of verschillende eindapparaten aan u of uw huishouden toebehoren. De toegangsgegevens omvatten met name het IP-adres, browser- en apparaatinformatie, cookie-ID/apparaat-ID, de eerder bezochte website en de datum en tijd van het serververzoek. In "Google Analytics 4"-systemen worden geen individuele IP-adressen geregistreerd of opgeslagen. Op het moment dat het IP-adres door Google wordt verzameld in speciale lokale datacentra in de EU, wordt uw IP-adres gebruikt om locatie-informatie te bepalen. Vervolgens wordt het IP-adres gewist voordat de toegangsgegevens in een datacentrum of op een server voor "Google Analytics" worden opgeslagen. In "Google Analytics 4" worden geen exacte gegevens over de geografische locatie verstrekt, maar alleen algemene locatie-informatie, zoals de regio en de stad waar het eindapparaat zich bevindt, die is afgeleid van het IP-adres. "Google" zal deze informatie verwerken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en, indien afzonderlijk aangegeven, om ons andere diensten in verband met de website-activiteit te leveren. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan "Google" het websitebezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen en gebruikersprofielen voor verschillende toepassingen aanmaken en evalueren. Bovendien wordt een platformoverschrijdende analyse van het gebruikersgedrag uitgevoerd op websites en apps die de technologieën van "Google Analytics 4" gebruiken. Dit maakt het mogelijk om gebruikersgedrag in verschillende omgevingen te registreren, te meten en te vergelijken. Zo worden bijvoorbeeld scrollgebeurtenissen van de gebruiker automatisch geregistreerd, wat een beter begrip van het gebruik van websites en apps mogelijk moet maken. Hiervoor worden verschillende cookie-ID's/apparaat-ID's gebruikt voor verschillende eindapparaten.

Vervolgens krijgen wij geanonimiseerde statistieken over het gebruik van de verschillende platforms, samengesteld volgens geselecteerde criteria. Met behulp van "Google Analytics 4" worden automatisch doelgroepen gecreëerd voor bepaalde cookie-ID's/apparaat-ID's of mobiele reclame-ID's, die later worden gebruikt voor geïndividualiseerde reclametargets. Doelgroepcriteria die in aanmerking kunnen worden genomen, zijn bijvoorbeeld: Gebruikers die producten hebben bekeken maar niet aan een winkelwagentje hebben toegevoegd of aan een winkelwagentje hebben toegevoegd maar de aankoop niet hebben afgerond OF gebruikers die specifieke artikelen hebben gekocht. Een doelgroep bestaat uit ten minste 100 gebruikers. Met behulp van de tool "Google Ads" kunnen dan op interesse gebaseerde advertenties in de zoekresultaten worden getoond. Evenzo kunnen gebruikers van websites op andere websites binnen het advertentienetwerk "Google" worden herkend (in Google search, op "YouTube", zogenaamde "Google Ads" of op andere websites) en op basis van de gedefinieerde doelgroepcriteria op maat gesneden advertenties gepresenteerd krijgen. Met betrekking tot de opslag van en toegang tot informatie op uw eindapparaat is de rechtsgrondslag art. 5 lid 3 van de ePrivacy-richtlijn (Richtlijn 2002/58/EG) of de respectieve omzetting in de lidstaten; voor verdere verwerking is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 zin 1 lit. a) DSGVO. "Google" verwerkt de gegevens ook gedeeltelijk in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor een gegevensdoorgifte naar de VS. Met Google, LLC zijn zogenaamde standaardcontractbepalingen gesloten om Google, LLC te verplichten tot een passend niveau van gegevensbescherming. U kunt een exemplaar van de modelcontractbepalingen verkrijgen op https://cloud.google.com/terms/sccs. Uw gegevens in verband met "Google Analytics 4" worden uiterlijk na 24 maanden gewist. Meer informatie over gegevensbescherming bij "Google" vindt u op: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Herroeping van uw toestemming voor verwerking is te allen tijde mogelijk door de schuifknop in de "Cookie-instellingen beheren" van de toestemmingshulpmiddelen voor de betreffende derde partij terug te schuiven. De rechtmatigheid van de verwerking blijft onaangetast totdat u de herroeping uitvoert.

Wijzigingen van onze privacyverklaringen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring regelmatig aan te passen, zodat deze altijd in overstemming is met de actuele juridische vereisten of om veranderingen van onze diensten in de privacyverklaring aan te passen bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe services.  Voor uw hernieuwde bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.