Privacyverklaring

Wij hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. In deze privacyverklaring willen wij u daarom informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1. Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens als bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming van de EU is de SYNformulas GmbH, Am Haag 14, 82166 Gräfelfing, Duitsland.
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

SYNformulas GmbH
Am Haag 14, 82166 Gräfelfing, Duitsland
Tel.: +49 (0)89 7879790-100  Fax: -58
E-mail: privacy@synformulas.com

Functionaris voor gegevensbescherming:
SPIRIT LEGAL Fuhrmann Hense Partnerschaft von Rechtsanwälten
Rechtsanwalt und Datenschutzbeauftragter
Peter Hense

Postadres:
Functionaris voor gegevensbescherming
c/o FUTRUE GmbH, Am Haag 14, 82166 Gräfelfing, Duitsland

Contact via het versleutelde online formulier: neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming

2. Verzamelen van algemene informatie

Als u gebruik maakt van onze website, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server-logfiles) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetserviceprovider, e.d.  Het gaat hierbij uitsluitend om informatie die geen nadere details over uw persoon bevat.  Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde inhoud van webpagina's correct weer te geven en is bij gebruik van het internet verplicht. Anonieme informatie van deze aard wordt door ons statistisch geanalyseerd om onze website en de daarachter liggende techniek te optimaliseren.

3. Contactopname: Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres en alle andere gegevens die u ons bij contactopname via e-mail of contactformulier verstrekt.

De door u bij contactopname verstrekte gegevens worden voor de verwerking van de aanvraag en voor mogelijke verdere vragen bewaard. De rechtmatigheid van deze verwerking is gebaseerd op de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Wij zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen, veilig bewaren en niet aan derden doorgeven.

4. Gebruik van cookies

Net als vele andere websites gebruiken wij cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw IP-devices (laptop, tablet, smartphone, pc etc.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.  Dit stelt ons in staat om bepaalde gegevens te verkrijgen, zoals het IP-adres, de gebruikte browser en het besturingssysteem. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of om virussen over te brengen naar een computer. We kunnen de informatie in cookies gebruiken om de navigatie voor u te vergemakkelijken en om onze webpagina's correct weer te geven.

In geen geval zullen de gegevens die wij verzamelen worden doorgegeven aan derden of worden gekoppeld aan persoonlijke gegevens zonder uw toestemming. Als u ons toestaat om cookies te gebruiken via de instellingen van uw browser of als u toestemming geeft, kunnen de volgende cookies worden gebruikt op onze websites: Matomo

Voor zover deze cookies gevolgen kunnen hebben voor de persoonsgegevens, informeren wij u hierover in de volgende paragrafen.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat individuele functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

U kunt individuele cookies of de gehele cookielijst verwijderen via de instellingen van uw browser. U ontvangt ook informatie en instructies over het verwijderen van deze cookies of het blokkeren van de opslag ervan op voorhand. Afhankelijk van de aanbieder van uw browser vindt u de nodige informatie onder de volgende links:

We gebruiken ook verplichte cookies. Deze cookies zijn nodig voor de basisfuncties van de website. Bijvoorbeeld bij het instellen van persoonlijke privacy-instellingen, het inloggen of het invullen van formulieren. Het gebruik van verplichte cookies vereist geen toestemming van de gebruiker en kan niet worden uitgeschakeld.

5. SSL-codering

Om de veiligheid van uw eventuele persoonsgegevens bij het verzenden te waarborgen, gebruiken wij de overeenkomstig de nieuwste stand van techniek coderingsprocedures (bijvoorbeeld SSL) via HTTPS.

6. Verwijderen resp. blokkeren van gegevens

Wij houden ons aan de principes van het vermijden van gegevens en het spaarzaam omgaan met gegevens . Wij slaan uw persoonsgegevens slechts zolang op als ze nodig zijn om de hier genoemde doeleinden te vervullen of voor zo lang als dit in de door de wetgever vastgestelde verschillende bewaringstermijnen is voorgeschreven. Na het wegvallen van het betreffende doeleinde resp. het verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

7. Gebruik van Matomo

Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Matomo (voorheen Piwik), een open source software voor statistische analyse van de bezoekerstoegang. De leverancier van de Matomo software is InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland.
Matomo plaatst een cookie (een tekstbestand) op uw eindapparaat waarmee uw browser kan worden herkend. Als subpagina's van onze website worden bezocht, wordt de volgende informatie opgeslagen:

  • het IP-adres van de gebruiker, ingekort met de laatste twee bytes (geanonimiseerd)
  • de opgeroepen subpagina en het tijdstip van de oproep
  • de pagina van waaruit de gebruiker op onze website is gekomen (referrer)
  • welke browser met welke plug-ins, welk besturingssysteem en welke schermresolutie wordt gebruikt
  • de tijd die op de website wordt doorgebracht
  • de bezochte pagina's van de subpagina waartoe toegang is verkregen

Matomo wordt gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Op die manier leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.

Door het IP-adres met zes cijfers te anonimiseren, houden wij rekening met het belang dat de bezoeker van de website heeft bij de bescherming van zijn persoonsgegevens. De gegevens worden niet gebruikt om de gebruiker van de website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met andere gegevens. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden.

Intrekking van toestemming:
U kunt uw toestemming voor de opslag en analyse van uw gegevens door Matomo op elk gewenst moment intrekken via de onderstaande link. Er wordt dan een zogenaamde opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen, die twee jaar geldig is. Als resultaat zal Matomo geen sessie data verzamelen. Houd er echter rekening mee dat het opt-out-cookie wordt gewist als u alle cookies verwijdert.

Voor meer informatie over de privacy instellingen van de Matomo software, zie de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.

U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

8. Geïntegreerde YouTube-video‘s

Op enkele van onze websites worden YouTube-video's geïntegreerd. Deze plug-ins worden beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een pagina met een YouTube-plug-in bezoekt, komt een verbinding met de servers van Youtube tot stand. Daarbij wordt aan Youtube meegedeeld welke pagina‘s u bezoekt. Wanneer u bij uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toevoegen.  U kunt dit verhinderen door vooraf uit uw YouTube-account uit te loggen.

Als een Youtube-video wordt gestart, gebruikt de adverteerder cookies die aanwijzingen over het surfgedrag verzamelen.

Wie het opslaan van cookies voor het Google-programma heeft gedeactiveerd, hoeft ook bij het bekijken van Youtube-video‘s zulke cookies niet te verwachten. Youtube plaatst echter ook in andere cookies niet-persoonsgebonden gebruiksinformatie.  Als u dit wilt vermijden, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij ‘Youtube‘ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

9. Social Plugins

Op onze website bieden wij de mogelijkheid van het gebruik van zogenaamde ‘social-media-buttons‘ aan. Ter bescherming van uw gegevens maken wij gebruik van de ‘Shariff‘-oplossing. Hierdoor worden deze buttons op de website slechts als afbeelding weergegeven die een link naar de desbetreffende website van de button-aanbieder bevat. Met een klik op de afbeelding wordt u naar de diensten van de desbetreffende aanbieder doorgestuurd. Pas dan worden uw gegevens aan de desbetreffende aanbieder gestuurd. Als u de button niet aanklikt, vindt er geen uitwisseling van gegevens tussen u en de aanbieders van de social-media-buttons plaats. Meer informatie over het inwinnen en gebruik van uw gegevens in de sociale netwerken vindt u in de desbetreffende privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieders.

Op onze website hebben wij social-media-buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd:
Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)

10. Doorsturen via (partner)links

Op onze websites hebben wij op sommige plekken links geplaatst om het u gemakkelijker te maken andere interessante websites te vinden. Door het aanklikken van de links wordt u slechts naar de desbetreffende websites doorgestuurd.  Persoonsgebonden gegevens worden niet doorgegeven. Bovendien verwijzen wij hierbij naar de actueel geldende privacyverklaringen van de betreffende websites, waarnaar u door het aanklikken van de links wordt doorgestuurd.  Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor derden.

11. Uw rechten op inzage, rectificatie, blokkering, verwijdering en weerlegging

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften heeft u het recht inzage van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen.  Eveneens heeft u het recht uw persoonsgegevens te rectificeren, beperken, blokkeren of, afgezien van de voorgeschreven gegevensopslag voor de zakelijke transactie, te verwijderen.  Verder heeft u het recht de verwerking die op grond van wettelijke voorschriften wordt uitgevoerd, te weerleggen. 

Hiervoor en voor en alle andere vragen over gegevensbescherming verzoeken wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.  De contactgegevens vindt u hieronder.

Los daarvan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder. 

Verder wijzen wij er op dat er geen automatische besluitvorming plaatsvindt (bijvoorbeeld een besluit over het rechtstreeks afsluiten van een contract door een computerprogramma).

12. Wijzigingen van onze privacyverklaringen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring regelmatig aan te passen, zodat deze altijd in overstemming is met de actuele juridische vereisten of om veranderingen van onze diensten in de privacyverklaring aan te passen bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe services.  Voor uw hernieuwde bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.